Tuesday, January 26, 2021

винаги - дух

единствено по-студено от тялото
е по-празен света

No comments:

Post a Comment